Arabuluculuk ne değildir?

Gönüllülük esastır.

Size önerilen çözümü reddetme hakkınız her zaman vardır. Taraflardan biri istemedikçe uzlaşma sağlanamaz. Arabulucu tarafları uzlaşmaya zorlamaz.

Süreç tarafların kontrolündedir.

Hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde kontrol her zaman taraflardadır ancak arabuluculuk sürecinde ispat yükümlülüğü olmadığı gibi bu süreç yargılamadan farklı olarak özel ve yaratıcı sonuçlar doğurabilir.

Nadir de olsa, basitçe yerine getirebileceğiniz küçük bir taviz karşılığında karşı taraf ile anlaşma sağlanabilir.

Her zaman taviz olarak nitelendirilmeyecek eylemler karşılığında taraflar ortak bir noktada buluşabilir.

Yargılamaya göre ucuzdur.

Arabuluculuk hizmetinin bedeli yaklaşık olarak mahkemeye ödenecek dava harcı kadardır. Genelde uzlaşan taraflar masrafları eşit bölüşürler.

Arabulucuya gitmeyip, dava açmayı tercih ederseniz davayı kazandığınız kadar yargılama masraflarını karşı taraf, kaybettiğiniz kadar siz yüklenirsiniz.

Detaylar gizlidir.

Arabuluculuk sürecinde, örf adet gelenek, yabancı hukuk veya dini hükümler uygulanabilir. Arabuluculuk sürecinin yasayla belirlenmiş çağrı, temsil, toplantı, iradilik ve benzeri usul kuralları ile uzlaşma tutanağı kanuna aykırı değilse, tarafların tercihine bırakılan maddi kurallarla kimse ilgilenmez. Sürecinin detaylarına ilişkin görüşme tutanakları zaten gizli kalacaktır.

Mahkeme süreci ise tamamen alenidir.

Süreç size uygun mu?

Çoğu hukuk uyuşmazlıklarında, karşı taraf ile zaten anlaşmış veya anlaşmaya çok yakınsanız arabuluculuk tam size göredir.

Birden fazla ihtilaf

Aynı taraflar arasında ihtilaflardan bazıları süreç içinde uzlaşma dışı bırakılabilir. Arabulucu hangi konularda uzlaşıldığını ve hangi konularda uzlaşılamadığını net şekilde son tutanağa geçirir. İhtilafın uzlaşılamayan kısmının esası hakkında dava açılabilir.

Toplantı usulü?

Toplantılar arabulucu ve siz ve/veya karşı taraf ile birlikte yapılabilir. Karşı taraf ile yüz yüze gelmeme tercihinizi arabulucuya iletmelisiniz.

Uzlaşma sonrası durum

Uzlaşmak ve haklarınızı almak birbirinden farklıdır. Uzlaşmış olmanıza rağmen karşı taraf size haklarınızı vermediğinde, mahkemeye başvurup, icra edilebilirlilik şerhi talep etmeniz gerekmektedir. Bu durumda hem arabulucuya hem de mahkemeye başvuru yapmak zorunda kalacaksınız.

Yargılama oldukça kısa sürebileceği gibi bazı özel durumlarda uzun da sürebilir.

İcra edilebilirlilik şerhi alamadığınızda ise uzlaşma hiç yapılmamış gibi sürece baştan başlamak veya esas hakkında dava açmanız gerekebilecektir.

Uzlaşma tutanağına ek mahkeme kararı da aldıysanız, icra dairesine başvurularak yeni bir adli süreç başlatmanız da gerekecektir.

Mahkeme süreci ile parasal farklılıklar

Örneğin; 20.000TL'lik davayı 2 yıllık süreç sonucunda tamamen kazandığınızda, karşı taraf yaklaşık 35.500TL'ye varan ödemeyi icra dairesine yapmak durumunda kalacaktır. Elinize 24.000TL civarında para geçebilir. Aradaki fark, avukat ve devlete ödenen vergilerden kaynaklanmaktadır.

Davayı tamamen kaybettiğinizde ise 6.000TL'ye kadar çıkabilecek yargılama giderini tek başınıza karşılamak zorunda kalabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecinde aynı miktar üzerinde anlaşma halinde, karşı taraf 23.000TL öderken 17.000TL elinize geçebilecektir.

Zorunlu başvuru istisnası hariç, sürecin olumsuz sonuçlanması halinde süreci başlatan masrafları karşılayacak ve bu bedeli karşı taraftan talep edemeyecektir.

Hesaplamalarda iki tarafın da avukatı olduğu varsayılmıştır.

Özetle; arabuluculuk süreci, yargılamada haksız çıkma ihtimali olanın lehinedir.

Arabuluculuk ne değildir?

Arabulucu haklarınızı korumaz; çözüm önerileri getirir ancak hesaplama yapamaz, delillerle veya ihtilafın esasıyla ilgilenmez, karar veremez.

Arabuluculuk son tutanağına ne yazılacağına taraflar ne yazılamayacağına arabulucu karar verir.

Yasa dışı veya kamu düzenine aykırı arabulucu son tutanaklarına icra edilebilirlilik şerhi eklettiremezsiniz.

Uzlaşmış olmanız haklarınızı alabileceğiniz anlamına gelmez.

Sürecin taraflar üzerindeki etkisi

Öncesinde zaten anlaşmış veya anlaşmaya yakın taraflar açısından oldukça rahat geçirilebilecek bir süreçtir.

Uzlaşan taraflarda hak yerini bulmuş olsa bile yenilmişlik veya aldatılmışlık duygusu baş gösterebilir.

Sonuç olarak,

Hiçbir alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin adalet vaadi yoktur. Adalet istiyorsanız veya savaşta kazanıp masada kaybedenlerdenseniz arabuluculuk size göre değildir.

Arabuluculuk sürecini mutlaka avukatınız ile birlikte başlatmalı ve onunla birlikte yürütmelisiniz. Aksi taktirde ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Adalet hizmetinin ucuz ve süratli hale gelmesi dileğiyle.

Düzenleme tarihleri: 15.02.2018, 15.09.2018

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş Google+ ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2020