Harç ve Gider Avansı İadesi

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. Maddesinin (1). fıkrasına göre Adalet Bakanlığı her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayınlamaktadır.

6100 Sayılı Yasa doğrultusunda genelde davacı, mevzuatta belirtilen miktardaki gider avansını mahkeme veznesinde depo etmek ve yargılama sürecinde azaldığında tamamlamak zorundadır.

Gider avansının kullanılmayan kısımları mahkeme kararı kesinleştiğinde davacılar ve yatırmışsa davalılar veya bunların vekilleri tarafından talepleri halinde derhal iade edilmektedir.

Her yıl Adalet Bakanılığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan tarifede Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Hükmü yer almaktadır.

Sonuçta adliye gider avansını iade etmekle yükümlüdür. Ancak bazı mahkemeler 10 yıl içerisinde iade alınmayan gider avanslarını iade etmek yerine Maliye Hazinesi'ne devretmektedir.

Neredeyse tüm hukuk dosyalarında iadesi gereken gider avansı bulunur. İcra dosyalarında iadesi gereken gider avansı nadiren bulunur. Avukatınızın bulunmadığı kesinleşmiş bir hukuk dosyanız varsa; mahkemeye iadesine karar verilen harç ve Artan gider avansının tarafınıza ödenmesi talebini içeren dilekçe verdiğinizde; artan gider avansınız derhal nakden tarafınıza ödenir veya tercihiniz doğrultusunda dilekçenizde belirttiğiniz IBAN numarasına gönderilir.

Harç iadesini mahkemenin müzekkere yazarak talimat vereceği yargı çevresindeki Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü aracılığıyla alabilirsiniz. Bu kurumlara mahkeme yazısından sonra ikinci bir başvuru yapmanız da gerekecektir.

Oluşturma :2019-11-16

Düzenleme :2019-11-16

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş Google+ ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2020