Dayanak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203. Maddesi "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı a ...
Gönüllülük esastır. Size önerilen çözümü reddetme hakkınız her zaman vardır. Taraflardan biri istemedikçe uzlaşma sağlanamaz. Arabulucu tarafları uzlaşmaya zorlamaz. Süreç tarafların kontrolündedir. Hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde kontrol her z ...
Hukuk büroları, siber saldırıların gözde hedefleri haline geldiler. Örneğin büromuz günde ortalama binin üzerinde siber saldırı girişimiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunları çoğu DOS saldırıları ve güvenlik açığı tarayan BOT sorguları ile şifre kırma girişimleridir. Müvekkillerin hukuki sorunla ...
Burada kastedilen Bitcoin gibi sayısal paralar değil, üzerine inşa edildiği teknolojidir. Sayısal paralar buz dağının sadece görünen kısmıdır. En basit haliyle paylaşılmış ve değiştirilemez kayıt defteridir. Sahiplik kayıtları merkezi otorite onayı olmaksızın el değiştirdiğinden zam ...