Gönüllülük esastır. Size önerilen çözümü reddetme hakkınız her zaman vardır. Taraflardan biri istemedikçe uzlaşma sağlanamaz. Arabulucu tarafları uzlaşmaya zorlamaz. Süreç tarafların kontrolündedir. Hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde kontrol her z ...
Burada kastedilen Bitcoin gibi sayısal paralar değil, üzerine inşa edildiği teknolojidir. Sayısal paralar buz dağının sadece görünen kısmıdır. En basit haliyle paylaşılmış ve değiştirilemez kayıt defteridir. Sahiplik kayıtları merkezi otorite onayı olmaksızın el değiştirdiğinden zam ...
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. Maddesinin (1). fıkrasına göre Adalet Bakanlığı her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayınlamaktadır. 6100 Sayılı Yasa doğrultusunda genelde davacı, mevzuatta belirtilen miktardaki gider avansını mahkeme veznesinde depo e ...
%15.7 ve %17,3 oranında tebligatlara yapılan zamlarla birlikte yargılama masraflarında PTT'nin aldığı pay katlanarak arttı. 2019 yılı içinde bir tebligat bedeli 19TL'ye ulaştı. Özel kargo şirketleri yarı fiyatına 1 desi & 1 kilogram kargo taşıyabiliyorlar. Elektronik teblig ...