Dayanak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203. Maddesi "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı a ...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/767 Karar Tarihi: 18/6/2014 Başvuru Numarası : 2014/767 Karar Tarihi 18/6/2014 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başvurucu : ... Vekili : Av. Nurullah AKSARI
Öğrenme ve değişime tutkuluysanız, sizi büromuzda staj yapmaya davet ediyoruz. Hukuk sekreteri stajyerleri meslek lisesi öğrencisi olmalıdır. Avukat stajyerleri meslek lisesi mezunu olmaMAlıdır. Avukat stajyerleri uygulama süreçlerine ilişkin bilgileri avukat gözet ...
Avukatlara en çok sorulan sorular arasında velayet konusu da yer almaktadır. Ana çerçeve aşağıdaki gibidir. 4721 sayılı Medeni Kanun Madde 329 - "Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir." Ayırt etme gücüne sahi ...